Sân bóng đá Sơn Tây

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Tên dự án Thi công cỏ nhân tạo sân bóng đá Thị xã Sơn Tây
Địa chỉ dự án Thị xã Sơn Tây – Hà Nội
Diện tích 1.000 m2
Loại cỏ NGH003

Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện dự án: